Skip to content

Donations

Hoe kunt u de stichting steunen, en daarmee diverse jongeren met een beperking helpen aan een gelijkwaardig bestaan?

Door het overmaken van een financiële bijdrage op de postbankgiro rekeningnummer NL11INGB0005054492 ten name van de Stichting Expanding Horizons te Lemmer .

De stichting is door de belastingdienst vrijgesteld van het betalen van schenkingsrecht en aangemerkt als een ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling ; bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. 28112097.

Het bestuur bestaat uit een viertal  onbezoldigde leden : vrijwilligers die zich reeds heel veel jaren professioneel ingezet en bekwaam hebben op de terreinen van gehandicaptenzorg ,community based rehabilitation, inclusief onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en jeugdwelzijn. Daarnaast kan er vaak  geput worden uit een breed internationaal netwerk van lokaal actieve vrijwilligers/adviseurs.

Uiteraard zal de ontvangst van uw gift en donaties door de secretaris/ penningmeester van de stichting bevestigd worden en zult u aan het eind van elk c.q. het betreffende boekjaar een kort verslag (kunnen ) ontvangen waaruit de mate van besteding van uw bijdrage blijkt.

Voor eventueel gewenste nadere toelichting over donaties aan de stichting kunt u contact met hem opnemen:
sip.glashouwer@ziggo.nl
p/a Heegermeerstraat 22;
8531 RR Lemmer.

If you want to know more about giving donations in order to support disabled youth, please contact us: sip.glashouwer@ziggo.nl